Polityka prywatności

Wstęp

Właścicielem Sklepu Past-Diamentowa.pl (zwanego dalej Sklepem Internetowym lub Administratorem) jest firma Firma Handlowo-Usługowa Marcin Kwaśniewski, NIP 8481649467, REGON 341577445, z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 4 / lok.U4, 19-300 Ełk.

Użytkownik korzystający ze Sklepu Pasta-Diamentowa.pl znajdującego się pod adresem: https://pasta-diamentowa.pl, w szczególności dokonujący zamówienia i zakupu towaru, akceptuje zasady zawarte w polityce prywatności.

Jednocześnie firma Firma Handlowo-Usługowa Marcin Kwaśniewski zastrzega sobie prawo zmiany zasad zawartych w niniejszej polityce prywatności. Każde zmiany w dokumencie zostaną niezwłocznie opublikowane na niniejszej stronie internetowej.

Ewentualne pytania lub sugestie na temat polityki prywatności proszę kierować na adres poczty internetowej: pastadiamentowa@gmail.com.

Ochrona danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędny element do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem transakcji w Sklepie Internetowym Pasta-Diamentowa.pl. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, a także dokonania płatności za zakupione towary w Sklepie Pasta-Diamentowa.pl.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych to niezbędny krok do zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych, czy obsługi reklamacji. Przepisy prawa wymagają także od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Sklep Internetowy Pasta-Diamentowa.pl przetwarza Twoje dane osobowe w celu monitorowania Twojej aktywności podczas przeglądania witryn. Monitorowana jest między innymi aktywność dotycząca wyszukiwanych przez Ciebie i innych użytkowników urządzenia konkretnych słów kluczowych w witrynie Pasta-Diamentowa.pl. Dane zebrane przez pliki cookies służą do sprawdzenia, w jaki sposób korzystasz z naszych witryn, a celem tych działań jest usprawnienie funkcjonowania Sklepu Internetowego. Dzięki temu nawigacja po naszych stronach jest bardziej efektywna i bezproblemowa.

Pozyskane przez nas dane osobowe są uzyskiwane na rzecz prowadzenia działań marketingowych, w tym również marketingu bezpośredniego usług własnych Sklepu Internetowego i serwisów z nim powiązanych,  a także usług, towarów lub osób trzecich. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard Sklepu Pasta-Diamentowa.pl. Jednocześnie zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Firma Handlowo-Usługowa Marcin Kwaśniewski w celu optymalizacji działań witryn.

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w celu dopasowania reklam zgodnie z treściami jakie wcześniej przeglądałeś w Sklepie Internetowym. Dzięki temu Administrator może dopasować treści witryny do Twoich potrzeb. Dzięki zapamiętywaniu Twoich preferencji jest możliwe jak najlepsze dopasowanie reklam skierowanych do Ciebie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą poprzez dostępne kanały komunikacyjne takie jak e-mail lub telefon. Ma to miejsce jedynie wtedy, gdy wcześniej wyrazisz zgodę na takie działania.

Zbierane dane osobowe

Sklep Internetowy Pasta-Diamentowa.pl zbiera od Ciebie niezbędne dane osobowe. Podanie ich jest dobrowolne, acz konieczne dla prawidłowego przebiegu procesu zakupu i dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym. Zbieranie danych odbywa się za pośrednictwem witryny i innych form komunikacji, w przypadku rejestracji na stronie Sklepu Pasta-Diamentowa.pl i dokonywania zakupów. Zbierane informacje odnoszą się do następujących danych osobowych:

 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy (w przypadku Klientów niebędących konsumentami),
 • NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
 • adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
 • numer telefonu.

Udostępnianie danych

Podane w formularzu rezerwacji dane osobowe użytkownika oraz adresy poczty nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że udostępnienia tych informacji żądają uprawnione organa, a obowiązek ich udostępnienia wynika z ustawy. Sklep Internetowy Pasta-Diamentowa.pl nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników sklepu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika.

Podane dane będą wykorzystywane zgodnie z celem, dla którego zostały pobrane tj. realizacji zamówionych usług.  

Pliki cookies

Sklep Internetowy Pasta-Diamentowa.pl korzysta z plików cookies tzw. ciasteczek. Pliki cookies są to dane internetowe zapisane najczęściej w postaci plików tekstowych. Są one przechowywane w urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając stronę Sklepu Pasta-Diamentowa.pl i służą do korzystania z nich na stronach Sklepu Internetowego. Administrator Sklepu Pasta-Diamentowa.pl zamieszcza pliki cookies na Twoim urządzeniu i w sposób automatyczny uzyskuje do nich dostęp.

Informacje, które są gromadzone przez pliki cookies dotyczą adresu IP użytkownika, typu wykorzystywanej przeglądarki internetowej, ustawień języka, rodzaju używanego systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, a także informacji o czasie, dacie i lokalizacji.

Pliki Cookies, które są wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą być tymczasowe lub trwałe. Pliki tymczasowe są usuwane z urządzenia w momencie wylogowania ze strony, wyłączenia jej lub zamknięcia przeglądarki. Natomiast pliki trwałe, które ułatwiają korzystanie z witryny internetowej są możliwe do usunięcia przez użytkownika urządzenia.

W przypadku, gdy nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki z której korzystasz. W tym przypadku korzystanie ze stron Sklepu Internetowego może być utrudnione, a w niektórych przypadkach niemożliwe. W tym celu zdefiniuj przeglądarkę z jakiej korzystasz i zmień jej ustawienia według instrukcji.

 • Chrome – instrukcja tutaj
 • Firefox – instrukcja tutaj
 • Safari – instrukcja tutaj
 • Safari iOS – instrukcja tutaj
 • Android – instrukcja tutaj
 • Opera – instrukcja tutaj
 • Internet Explorer – instrukcja tutaj

Google będzie wykorzystywał informacje do celów oceny korzystania z witryny przez użytkowników, świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, tworzenia raportów z ruchu na stronach dla operatorów witryn. 

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Google może również przekazywać wyżej wymienione informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Korzystając z niniejszej strony internetowej, https://pasta-diamentowa.pl wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i celach tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google, których administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: 

http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy

http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanej firmy, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędny element do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem transakcji w Sklepie Internetowym Pasta-Diamentowa.pl. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, a także dokonania płatności za zakupione towary w Sklepie Pasta-Diamentowa.pl.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych to niezbędny krok do zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych, czy obsługi reklamacji. Przepisy prawa wymagają także od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Sklep Internetowy Pasta-Diamentowa.pl przetwarza Twoje dane osobowe w celu monitorowania Twojej aktywności podczas przeglądania witryn. Monitorowana jest między innymi aktywność dotycząca wyszukiwanych przez Ciebie i innych użytkowników urządzenia konkretnych słów kluczowych w witrynie Pasta-Diamentowa.pl. Dane zebrane przez pliki cookies służą do sprawdzenia, w jaki sposób korzystasz z naszych witryn, a celem tych działań jest usprawnienie funkcjonowania Sklepu Internetowego. Dzięki temu nawigacja po naszych stronach jest bardziej efektywna i bezproblemowa.

Pozyskane przez nas dane osobowe są uzyskiwane na rzecz prowadzenia działań marketingowych, w tym również marketingu bezpośredniego usług własnych Sklepu Internetowego i serwisów z nim powiązanych,  a także usług, towarów lub osób trzecich. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard Sklepu Pasta-Diamentowa.pl. Jednocześnie zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Firma Handlowo-Usługowa Marcin Kwaśniewski w celu optymalizacji działań witryn.

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w celu dopasowania reklam zgodnie z treściami jakie wcześniej przeglądałeś w Sklepie Internetowym. Dzięki temu Administrator może dopasować treści witryny do Twoich potrzeb. Dzięki zapamiętywaniu Twoich preferencji jest możliwe jak najlepsze dopasowanie reklam skierowanych do Ciebie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą poprzez dostępne kanały komunikacyjne takie jak e-mail lub telefon. Ma to miejsce jedynie wtedy, gdy wcześniej wyrazisz zgodę na takie działania.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zbierane dane osobowe

Sklep Internetowy Pasta-Diamentowa.pl

zbiera od Ciebie niezbędne dane osobowe. Podanie ich jest dobrowolne, acz konieczne dla prawidłowego przebiegu procesu zakupu i dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym. Zbieranie danych odbywa się za pośrednictwem witryny i innych form komunikacji, w przypadku rejestracji na stronie Sklepu Pasta-Diamentowa.pl i dokonywania zakupów. Zbierane informacje odnoszą się do następujących danych osobowych:

 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy (w przypadku Klientów niebędących konsumentami),
 • NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
 • adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
 • numer telefonu.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych zgromadzonych przez Administratora. Możesz to uczynić w dowolnym momencie. Prawo to obejmuje weryfikację i modyfikację, a także uzupełnienie, usunięcie, ograniczenie co do przetwarzania, zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w konkretnym celu. Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych znajdujący się pod adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany Polityki Prywatności

Jeśli w Sklepie Internetowym Pasta-Diamentowa.pl usługi będą ulegać rozszerzeniu, to Administrator  będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Uaktualnione wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie Sklepu Internetowego wraz ze stosownym komunikatem. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o niej na stronie Sklepu Internetowego.

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Karta Charakterystyki substancji chemicznych to dokument zawierający opis:

 • Zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna
 • Podstawowych danych fizykochemicznych na jej temat
 • Sposobów postępowania w przypadku powstania sytuacji niebezpiecznej
 • Metod służących minimalizowaniu ryzyka w kontakcie z nią
©2024 Pasta-Diamentowa.pl - producent past diamentowych
Website by 4-web.pl